Sunday, November 13, 2022

Israeli Chareidie Media Mock Satmar & Skver for voting for "Same Sex Marriage" Candidate a "Torah Abomination"

 

סערה בקהילה היהודית בניו יורק: קהילות סאטמר וסקווירא בניו יורק, הנחשבות לקנאיות ולקיצוניות ביותר, הפרו את הקונצנזוס היהודי לגבי 'בחירות האמצע' שהתקיימו השבוע בארה"ב, והצביעו בעד המועמדות הדמוקרטית קאת'י הוקול לתפקיד מושלת מדינת ניו יורק, שמוצגת בתקשורת כלהט"בית התומכת בנישואין חד מיניים. מולה התייצבו חברי כל שאר בתי הכנסת והחצרות החסידיות בניו יורק, שתמכו במועמד היהודי לתפקיד מושל ניו יורק לי זלדין, חבר הקונגרס בסיעה הרפובליקנית.

בקהילות החרדיות בניו יורק מתקשים להסביר את תמיכת שתי החסידויות הקנאיות קיצוניות במועמדת הדמוקרטית, בניגוד לעמדת שאר החצרות. אחד ההסברים, שלא זכה לאישור, הוא שהמועמדת הוקול הבטיחה לחסידויות אלה מחיקת חובות וקנסות לקופת המדינה בסך עשרות מיליוני דולר, ואולי גם לא להקפיד בסוגיית הסירוב ללימודי ליבה.

הזעזוע מהמהלך היה כה גדול, עד שבתקשורת הפנימית של יהודי ניו יורק, הוצגה המועמדת הנתמכת ע"י סאטמר, במלים אלה: "להם, לסאטמרים ולסקווירים, מותר הכל. אם תופעה כזו היתה נחשפת בישראל, היו כל האדמו"רים והרבנים בניו יורק, יוצאים במחאות גדולות וזועקים על הידרדרות החרדים בישראל. והנה, זה קורה בניו יורק, והכל בגלל הבטחות המועמדת הוקול, לספק תקציבים גדולים, הם מעודדים הצבעה למען המועמדים הכי מלוכלכים מבחינה הלכתית, מי שנשואים גברים לגברים ונשים לנשים, והם אומרים במפורש שכל עניינם להפוך את ארה"ב למדינה פרוגרסיבית שכזו, שכל מה שהיה אסור אצל הגויים עד לפני לא כל כך הרבה שנים, יהפוך להיות מותר, ויחייבו את כולם להכיר בהם ואף לקבל אותם כחלק מן החיים".

בחצרות החרדים התומכים במועמד היהודי לי זלדין, מוסיפים ש"במקום שסקווירא וסאטמר יכריזו ויאמרו כי אינם יכולים להיות שותפים לחיים מתועבים כאלו, הם קוראים להצביע להם ולחזק אותם, וכל זאת מפני שהבטיחו תקציבים גדולים למוסדותיהם. החינוך היהודי השורשי בניו יורק נאבק קשות על המשך החינוך הכשר, ששולל להחדיר תועבה לסדר הלימודים, ובמקום שסאטמר וסקווירא יסייעו בידם להילחם באותם פרוגרסיבים התובעים לחייב את החרדים ללמד לימודים אסורים, באים סאטמר וסקווירא לתמוך במתועבים האלה, מפני שהבטיחו להם כל מיני טובות הנאה".

עמדת האדמו"ר מסאטמר וגיסו האדמו"ר מסקווירא מנוגדת לעמדת שאר הקהילות והרבנויות בניו יורק. ועל אף זאת, הפעם גדולה מבעבר התמיכה של סאטמר במועמדת הפרוגרסיבית. התמיכה הגורפת התבטאה בכך שהאדמו"ר עצמו יצא בהכרזה, באמצעות מזכירו האישי הרב מאיר צוויבל, שיש להצביע למועמדת הדמוקרטית. הכרזה ישירה כזו מפי האדמו"ר עצמו נעשתה בסאטמר רק לפני 50 שנה, בשלהי יום הכיפורים תשל"ג, כשהאדמו"ר הקודם רבי ייואל'יש טייטלבאום הכריז לפני תפילת נעילה כי יש לתמוך במועמד החצר לכהונת מושל מדינת ניו יורק.

Below English Translation


 Outrage in New York as Two Hasiddic Groups Support  Candidate who doesn't hide Her Support for same-sex marriage!

Outrage in New York's Jewish community: The Satmar and Skver communities in New York, considered the most fanatical and extremist, violated the Jewish consensus on the "midterm elections" held this week in the United States, and voted for Democratic candidate Kathy Hochul for governor of the State of New York, portrayed in the media as an LGBT woman who supports same-sex marriage, despite members of all the other synagogues and Hasidic courts in New York, who supported the Jewish candidate for governor of New York, Lee Zeldin, a member of Congress in the Republican faction.

In the ultra-Orthodox communities in New York, it is difficult to explain the support of the two extremist fanatical Hasidim for the Democratic candidate, contrary to the position of the other Chassidic courts. 

One of the explanations, which cannot be understood, is that candidate Hokol promised these Hasidim the write-off of debts and fines to the state coffers in the amount of tens of millions of dollars, and perhaps also not to be strict about the issue of refusal of core studies.

The shock of the move was so great that in the internal media of New York Jews, the candidate supported by Satmar was presented with these words: 

"They, the Satmars and the Skverers, are allowed everything

. If such a phenomenon were exposed in the State of Israel, all the Rebbes and rabbis in New York would come out in great protests and cry out about the deterioration of the Ultra-Orthodox in Israel. And lo and behold, it's happening in New York, and all because of the promises of candidate Hockle, to provide big payoffs, they encourage voting for the dirtiest candidates from a halachic point of view, those who are married by men to men and women to women, and they explicitly say that their whole business is to make the U.S. such a progressive country, that everything that was forbidden by the Gentiles until not so many years ago, will become permissible, and will require everyone to recognize them and even accept them as part of life."

In the Charedi courtyards that support the Jewish candidate Lee Zeldin, they add that "instead of Skver and Satmar declaring and saying that they cannot be partners in such a despicable life, they call to vote for them and strengthen them, all because they have promised large budgets for their institutions. 

The deeply rooted Jewish education in New York is struggling hard for the continuation of kosher education, which rejects instilling obscenity into the curriculum, and instead of Satmar and Skvere helping them fight those progressives who demand that the Ultra-Orthodox be forced to teach forbidden studies, Satmar and Skver come to support these abominables, because they have been promised all kinds of favors."

The position of the Rebbe of Satmar and his brother-in-law, the Rebbe of Skver, is contrary to the position of the other communities and rabbinates in New York. Nevertheless, this time Satmar's support for the progressive candidate is greater than in the past. The sweeping support was expressed in the fact that the Admor himself made a declaration, through his personal secretary, Rabbi Meir Zweibel, that the Democratic candidate should be voted on. 

Such a direct declaration by the Rebbe himself was made in Satmar  50 years ago, at the end of Yom Kippur 5733, when the previous Rebbe, Rabbi Joel'ish Teitelbaum, announced before the Neilah that his candidate for governor of the State of New York should be supported.

2 comments:

Anonymous said...

emotions aside, it makes sense to back an incumbent democrat with a proven strong voter base, then a republican gubernatorial candidate in a state which hasn't seen a republican win in twenty years.

Anonymous said...

zeldin married an anio yehudi and his running mate was oiver on maaseh mitzris. so why is that any different?