Saturday, March 21, 2020

Satmar Rebbe of Monroe Tests Positive for Corona...The Israeli Blog, Kikar Ha'Shabbos, has confirmed that R' Aron Teitelbaum, Monroe Satmar Rebbe has unfortunately contracted the dreaded virus, Corona.

It was reported that he contracted the virus from his very own "hose-bucher" his attendant, that had tested positive.

The News came in on Friday before Shabbos
People  are asked to daven for


אהרן בן פעסיל לאה

Kindly Support Our Blog by Browsing the Ads

Thanks so much, it means a lot!
בערב שבת

הלם בחסידות: האדמו"ר מסאטמר נדבק בנגיף ה'קורונה'

כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', האדמו"ר מהר"א מסטאמר נדבק ככל הנראה מ'ההויז בחור' שלו, ובערב שבת, קיבלו החסידים את תוצאות הבדיקה הציבור נקרא להעתיר בתפילות (חסידים)

פי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', האדמו"ר מהר"א מסטאמר נדבק ככל הנראה מ'ההויז בחור' שלו, ובערב שבת, קיבלו החסידים את תוצאות הבדיקה החיובית והתברר כי האדמו"ר נדבק ב'קורונה'.
לפני כניסת השבת בארצות הברית, קיבלו בסאטמר את תוצאות הבדיקות של האדמו"ר, בחסידות קוראים  להתפלל עבור רבי אהרן בן פעסיל לאה בתוך שאר חולי ישראל.
לאחר שה'הויז בחור' - משמשו הצמוד של הרבי - סבל מחום בשבוע שעבר, היה קיים חשש גדול כי הוא חולה בנגיף. מה שאומת כאמור כנכון בערב שבת.

בגין כך אף הורה בשבוע שעבר האדמו"ר מהר"א מסאטמר על סגירת כלל מוסדות החסידות.
בתוך כך, בעקבות תוצאות הבדיקות שהה הרבי מסאטמר במשך כל השבת בביתו שבשכונת קרית יואל, שם התפלל את תפילות השבת בחדרו הפרטי.
במכתב שפרסם הרבי ביום שישי האחרון הוא מבקש מחסידיו להתחזק באמונה ובביטחון ולהשריש לכלל הילדים שהכול נעשה בהשגחה פרטית ובידי שמים.
עוד קורא הרבי לחסידיו להרבות בתפילה ובתחנונים, ולהגיד בכוונה רבה את פרשת הקטורת פעמיים ביום, ולהמשיך ולהישמר בכל מה שקשור לפגעי הטכנולוגיה.
עוד כותב הרבי כי על נשות החסידות להמשיך ולהתחזק בענייני צניעות ולעשות גדרים וסייגים בכל מה שקשור לאורכם ורוחבם של הבגדים.
לסיום מבקש הרבי להרבות בלימוד התורה ולקבוע עיתים לתורה כל אחד בביתו, ולהתייחס באופן אישי לילדים.

Kindly Support Our Blog by Browsing the Ads
Thanks so much, it means a lot!

No comments: