Tuesday, December 28, 2021

Mota Frank Continues to defend Sexual predators and Writes "Fake Suicide" note

In this fake "suicide note" that Motta Frank put on his facebook page, Walder apologizes for his crimes. 
I smell a rat and I'm now thinking that maybe Motta Frank himself is hiding
something...anyone know?

 *אנשים מספרים על עצמם - הסיפור האחרון*


שלום, קוראים לי חיים ולדר. בן 53.
סופר ואיש חינוך.
כתבתי מעל 80 ספרים,
אלפי סיפורים ועכשיו אני כאן לספר את הסיפור שלי.
ברגעים אלו קוברים אותי. את הגופה שלי.

אבל קברו אותי ואת הנשמה שלי כבר לפני כחודשיים ב 12 בנבומבר,
היום בו פורסם התחקיר הראשון בהארץ. התחקיר ש "זיעזע" את העולם החרדי,
היום חודשיים אחרי אני מת לגמרי.
אז מאיפה להתחיל?
האם פשעתי? כן.
האם חטאתי? כן.
האם כל מה שנאמר עלי נכון? לא ולא.

במהלך חיי ניסו לסחוט אותי מספר פעמים כשראו שאני חזק ואיתן עם האמת שלי שיחררו.
ידעתי שהם מחכים לי בפינה. תבינו אין איש ציבור בלי קופת שרצים. אין איש ציבור שלא עוברים לידו מקרים והזדמנויות
. וכבר נאמר "יצר לב האדם רע מנעוריו" נפלתי לצערי ולא פעם ואין אפוטרפורס לעריות. אני מצטער ומבקש סליחה ומחילה מהקורבנות.
 סליחה מהציבור החרדי שבגדתי בו. סליחה ממך הקורא החרדי הממוצע שהצלחתי לגעת בך ולרגש אותך בסיפורים מהחיים 
ועכשיו אכזבתי אותך שלא הכל ורוד בחיים. סליחה מהמשפחה שלי. אל תנסו לשפוט אותי. לא מאחל לכם להיות במקומי. 
רבים ישאלו את עצמם אבל למה להתאבד? תבינו דבר אחד שאתם במעמד מסויים ושהוא נלקח בבת אחת. אין לכם מה לחפש
 בעולם הזה יותר. מכאן הדרך למטה קצרה. ומאז מות בני צביקי יש לי משאלת מוות. אוהב את כולם. תודה לחזקי חברי הקרוב שהבטיח לפרסם את ההודעה הזאת לאחר מותי. היו שלום. מבטיח לכם שממני זה הסיפור האחרון. *חיים ולדר*

No comments: