Thursday, December 27, 2018

Moshe Moskowitz 34 Married Father of 3 Killed With His Own Gun in Telz-Stone

ברוך דיין האמת
 בקרית יערים טלז-סטון, נפטר אתמול באופן פתאומי ר' משה מושקוביץ ז"ל, והוא בן 34 בפטירתו. 
Yesterday, in the town of Telz-Stone, R' Moshe Moshkowitz died suddenly, He was just 34 years-old.
אמש (שלישי) בשעות אחר הצהריים, נהרג ר' משה מפליטת כדור לפתע בביתו, מאקדח אותו החזיק ברישיון. פטירתו הפתאומית בדמי ימיו הכתה בהלם את תושבי קרית יערים טלז סטון, שהלכו אחר מיטתו בהלוויה. 
It was after 3:00PM in the afternoon, when he was killed with his own licensed gun. Shocked residents of Telze-Stone followed his remains to the funeral! 
המנוח ז"ל נולד ברעננה, להוריו שיחי' בבחרותו למד בישיבת היישוב החדש בתל אביב ולאחר מכן בישיבת "מאורות התורה" בטלז סטון, שם קנה את תורתו מראשי הישיבה ולאחר מכן נישא לרעייתו ובנה את ביתו בקרית יערים טלז סטון. 
בטלז סטון מספרים ל'בחדרי חרדים' כי המנוח היה איש עדין נפש, שתמיד הלך בצידי דרכים וקבע עיתים לתורה בכל רגע פנוי. 
הותיר אחריו את רעייתו שתחי' ושלושה ילדים יתומים שנותרו ללא משענת. 
מסע הלוויה יצא אמש בשעה 22:00 מישיבת 'מאורות התורה', שם ספדו לו ראש הישיבה הגאון רבי נחום רגוזניצקי, שפתח את הספדו בפסוק "משפטיך תהום רבה, אין לנו שום הבנה על מה שקרה וסיפר על טוב ליבו, הוא היה רחוק מהשקר. אם היה מצווה בתורה לשקר אני לא יודע אם הוא היה יכול לקיים את זה. לאחר מכן הספיד בבכי ראש הישיבה הגאון רבי שמואל גריינמן, אשר סיפר על גדלותו של המנוח שהקים בית של תורה ויראה". 
אחיו הרב שאול יהודה מושקוביץ, נשא דברי הספד וסיפר כי לאחרונה כי התקיימה הגרלה בכולל "נחלי דעת" ביישוב למי שתורם ור' משה זכה בגורל על סך 10,000 שקלים זכות קנייה בצרכניית 'ברכת יוסף' בטלז סטון, הוא לא היסס וביקש מהכולל, שיעבירו את זכות הקנייה בו זכה - לאברך נצרך במקומו. 
כל המספידים עמדו על הצורך הגדול לעזור למשפחה החשובה ואף הוקמה קרן על ידי 'קופת העיר'. 
לאחר מכן יצא מסע הלוויה להר המנוחות בירושלים, שם נטמן למנוחת עולמים. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. 

No comments: