Friday, February 7, 2014

Yeshiva Boys who dont want to learn and dont want to join the Army hanging out in the North during Learning Hours!

Yeshiva Boys goofing off during Yeshiva Hours!
אווירת הפקרות שוררת בימינו בישיבות, בעבר לא העזיו קבוצת בחורים לצאת לטיול באמצע סדר וזמן הישיבה, היום האוירה היא לא משנה אם אתה לומד או לא, אתה לא מתגייס אתה חלק מהמפלגה, ותמצא מי שיגן עליך גם אם אין לך עם הישיבה דבר, מה שאתה צריך זה להיות רשום ולהביע מידי פעם הזדהות, ואז תעשה מה שבא לך

הם לא הראשונים, רואים את זה כל הזמן, מי שנמצאים בצפון במקומות להיכן שמגיעים בחורים בטיולים כאלו מעידים שכל יום רואים אחרים שבאים, והכווה לבחורים, והשאלה היא איך זה, האינם חוששים שאם יתפסו יגייסו אותם בכח?

בעבר כשבדקו היה זה בשביל לעצור ולגייס אותך. היום הבדיקות הן תקציביות וכלכליות, מבקשים לחסוך כסף. לא מחפשים עוד בחורים שלא לומדים על מנת לגייסם

כן, מי שלא התייצב וגם לא לומד הוא מועמד לחיול, לא יתכן שגם לא תלמד וגם תטייל ותעשה חיים. חמשת הבחורים שהיו ברכב המטייל על פי הסדר חייבים לגייסם על מנת ללמד אותם לקח, ובשביל שהבחורים כולם יבינו כי אין עוד הפקרות

No comments: