Tuesday, September 3, 2013

Harav Shteinman call Lapid, "yemach shemo" and "rasha"

Very interesting, because when Rav Shteinman visted Monsey years ago, Satmar protesters called Rav Shteinman a "rasha" and yelled  "yemach shmo"!

מרן הגראי"ל שטיינמן על לפיד: "יימח שמו, רשע"

הגזירות הקשות והקיצוצים האכזריים שהוביל שר האוצר יאיר לפיד, במה שנראה כמסע שנאה נגד הציבור החרדי ועולם התורה ולומדיה, מביאים את מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן להתבטאות (נגדו בחריפות, כאשר שב לאחרונה, שוב ושוב, ואומר: "הרשע לפיד, יימח שמו" (חרדים

בימים האחרונים מתבטא מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן בחריפות רבה נגד שר האוצר ויו"ר מפלגת 'יש עתיד' יאיר לפיד וזאת בניגוד לסגנונו בדרך-כלל.
ההתבטאויות החריפות באות בפרט על רקע הגזירות הקשות על עולם התורה והקיצוצים הכואבים בתקציבי הישיבות ובפת לחמן של עשרות אלפי אברכים כמו גם בקיצוץ האכזרי בקצבאות הילדים.
לפני כשבוע, ביום שישי, נכנס אחד העסקנים אל מרן ראש הישיבה והציג בפניו את המצב הקשה של הכוללים ועולם הישיבות בשאלה כיצד יש להתמודד כעת.
ראש הישיבה התבטא בחריפות נגד שר האוצר, וחזר שלוש פעמים רצופות על הביטוי הקשה "יימח שמו", שוב ושוב.
אך מתברר, כי זו אינה התבטאות חריגה של ראש הישיבה נגד יאיר לפיד, הרודף את עולם התורה והציבור החרדי מאז דרכה כף רגלו בפוליטיקה ואף משתמש בציבור החרדי כדי להגביר את השנאה כלפינו ולהביא את התמיכה בו עצמו.
אמש, (מוצאי שבת), בסיום השיעור הקבוע שנערך בביתו בבני ברק עם צאת השבת אמר מרן הגראי"ל שטיינמן כי "אנו נמצאים בחבלי משיח, וכמו בחבלי לידה ככל שמתקרב הלידה החבלים קשים יותר, כך בחבלי משיח, ככל שמתקרבים למשיח הגזירות קשים יותר ומתרבים יותר".
לסיום, איחל ראש הישיבה כי "הקב"ה יעזור שנגיע כבר לגאולה, תכלה שנה וקללותיה", ואז סיים והוסיף התבטאות חריפה נגד לפיד: "שהשם יעזור שמה שחושב לעשות הרשע לפיד יימח שמו לא יעלה בידו".

1 comment: